ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอินดีเปนเด้นท์เอเย่นซี

THAI INDEPENDENT AGENCY LTD. PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001181
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
8/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 74-76 ซอยบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47112 ดิสเคาท์สโตร์/ซุปเปอร์เซ็นเตอร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ต