ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค่งไต๋

KENG TAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001131
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
8/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 997 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46313 การขายส่งผักและผลไม้