ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลอศักดิ์

LESACRE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001106
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
5/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 159/7 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46321 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์