ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประดิษฐโลหะกรรม

PRADITH METAL WORKS LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประดิษฐโลหะกรรม (ID: 0103503001068) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 5/2/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 265 ตรอกสหมิตร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมของบริษัทโฆษณา มีทุนจดทะเบียน 80,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503001068
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
5/2/2503 พ.ศ.
(64 ปี 5 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
5/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
80,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา

บริษัทที่คล้ายคลึง