ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุ้ยล้ง

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุ้ยล้ง (ID: 0103503001025) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/2/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 101 ถนนบริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งอุปกรณ์การขนส่งทางบก (ยกเว้น ยานยนต์) มีทุนจดทะเบียน 600,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503001025
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/2/2503 พ.ศ.
(64 ปี 5 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
3/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
600,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง