ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงฝ้ายชัยเจริญ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001009
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
3/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 108 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13113 การปั่นด้ายจากเส้นใยสังเคราะห์