ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศักดิ์

CHAROEN SAKDI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000983
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
3/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 353/16-17 ซอยสวนมะลิ 3 ถนนหลวง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น