ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยนตร์

CHAROEN YONTAR LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000924
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 4 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
3/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 237-239-241 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45401 การขายจักรยานยนต์