ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันต์

ANAN LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันต์ (ID: 0103503000878) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 2/2/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1 ค. 11 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการจัดการหลักทรัพย์การลงทุนและกองทุน (ยกเว้น กองทุนบำเหน็จบำนาญ) มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503000878
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
2/2/2503 พ.ศ.
(64 ปี 5 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
2/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง