ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถนอมดีเซลเซอร์วิส

THANOM DIESEL SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000843
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 4 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
2/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 114-115 ถนนศิริพงษ์ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46691 การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม