ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ.เจริญไทย

S. CHALERN THAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000819
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
1/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 968-970 ถนนกรุงเกษม แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ