ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เซเนียว

P. SENEO LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เซเนียว (ID: 0103503000720) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/1/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 86 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503000720
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/1/2503 พ.ศ.
(64 ปี 5 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
27/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง