ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขี่เต็ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000711
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/1/2503 พ.ศ. (64 ปี 4 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
27/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 380,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2-4 ถนนเจริญเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 11041 การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด