ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธานีวิศว

CITY ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000657
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/1/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
26/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 37/4 ถนนสาธรเหนือ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์