ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟูฟ้า

HOCK NOA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000568
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/1/2503 พ.ศ. (64 ปี 4 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
21/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1418 (ริมแม่น้ำเจ้าพระยา) ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น