ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหชัยโยธา

SAHACHAI YODHA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000550
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/1/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
21/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 55/12 ซอยปลูกจิตต์ ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย