ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้าง่อยฮง

LAMNGATHONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000461
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/1/2503 พ.ศ. (64 ปี 4 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
20/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 4539-4541 ในวัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ