ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลี้ยงเฮ็งฮั้ง

LIANG HENGHANG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000444
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/1/2503 พ.ศ. (64 ปี 3 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
20/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 810 ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46204 การขายส่งสัตว์มีชีวิต