ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธนและโกเมนเทรดดิ้ง

SUDHON & GOMEN TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000371
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/1/2503 พ.ศ. (64 ปี 4 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
19/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 20/6 ถนนสี่พระยา แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง