ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราค้างคาว

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000355
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/1/2503 พ.ศ. (64 ปี 3 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
18/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 99/1 ถนนตากสิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค