ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ดโอโตเทสท์แอนด์เซอร์วิสอีควีฟเม้นท์

UNITED AUTO TEST & SERVICE EQUIPMENT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000282
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/1/2503 พ.ศ. (64 ปี 5 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
15/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 780,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 5/3 ถนนจักรพรรดิพงศ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์