ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพฯค้าไข่ (เจี๊ยบสูนเตียฮวดเฮง)

BANGKOK EGES LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000266
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/1/2503 พ.ศ. (64 ปี 3 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
15/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1604/6-8 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46312 การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ