ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรการสุรา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000231
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/1/2503 พ.ศ. (64 ปี 3 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
13/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 190 ถนนจักรเพ็ชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 11011 การผลิตสุรากลั่น