ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกเฮงเทรดดิ้ง

AEK HENG TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000151
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/1/2503 พ.ศ. (64 ปี 5 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
11/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 676-678 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์