ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมง้วน

KIM NGUAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000142
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/1/2503 พ.ศ. (64 ปี 5 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
8/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 57 ถนนเพาะพานิช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า