ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี้เคี่ยงไถ่

LEE KIANG THYE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000126
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/1/2503 พ.ศ. (64 ปี 3 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
8/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 115 ในเวิ้งนครเกษม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47593 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง