ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจประเสริฐการสร้าง

KITPHASERT CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000070
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/1/2503 พ.ศ. (64 ปี 5 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
5/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 260,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 92 ถนนจุฬาซอย 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น