ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรกิจ

AKSORNKIT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000011
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/1/2503 พ.ศ. (64 ปี 3 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
4/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 53-55 ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46622 การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน