ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุยฮวดเทรดดิ้ง

MUI HUAT TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502006830
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/11/2502 พ.ศ. (64 ปี 4 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
27/11/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 218 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง