ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงหัว

CHONG HUA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502006678
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/12/2502 พ.ศ. (64 ปี 3 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
31/12/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 106 หมู่ที่ 7 ถนนเทพารักษ์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25999 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น