ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮั่วเต็กเชียง

HUA TECK CHIANG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502006660
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/12/2502 พ.ศ. (64 ปี 5 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
31/12/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 315 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46413 การขายส่งอุปกรณ์ตัดเย็บ