ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียเซ็นทรัล

ASIA CENTRAL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502006422
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/12/2502 พ.ศ. (64 ปี 4 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
24/12/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 111 ถนนปทุมคงคา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46695 การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่