ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานวันชัย

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502006384
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/12/2502 พ.ศ. (64 ปี 4 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
23/12/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 15/13 ซอยสวนหลวง 2 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15202 การผลิตรองเท้ายาง