ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหายเกษตร

THE UNITED OF AGRICULTURE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502006341
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/12/2502 พ.ศ. (64 ปี 5 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
21/12/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 5 ซอยน้อมจิตร ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46692 การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร