ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมทองภัตตาคาร

LAM THONG RESTAURANT LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมทองภัตตาคาร (ID: 0103502006252) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 15/12/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1032/1-1032/2 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502006252
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
15/12/2502 พ.ศ.
(64 ปี 6 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
15/12/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง