ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมพร

UDOMPON LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502006163
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/12/2502 พ.ศ. (64 ปี 6 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
8/12/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 143-145 ถนนจักร์เพ็ชร์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า