ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงฟ้าเฟอร์นิเจอร์

SANG FAH FURNITURE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502006104
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/12/2502 พ.ศ. (64 ปี 4 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
4/12/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 232-236 ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46494 การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน