ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงศิลป์การไฟฟ้า

YONG SILPA ELECTRIC LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502006082
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/12/2502 พ.ศ. (64 ปี 6 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
3/12/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 375 ถนนวรจักร์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น