ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเกียรติ

CHONG KIART LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502006058
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/12/2502 พ.ศ. (64 ปี 6 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
1/12/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 220,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 116 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43221 การติดตั้งระบบประปาและระบายน้ำ