ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมเต็กฮู

TECK HOO FACTORY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005990
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/11/2502 พ.ศ. (64 ปี 6 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
26/11/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 249 ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20299 การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น