ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบเต้

BEAUTE SOCIETE EN COMMANDITE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005850
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/11/2502 พ.ศ. (64 ปี 6 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
19/11/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 4884 ถนนพระราม 4 เยื้องซอยภูมิจิตร แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20232 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ