ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิบชัยเภสัช

SIB CHAI BHAESAJ LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005841
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/11/2502 พ.ศ. (64 ปี 4 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
17/11/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 90 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์