ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทำกระดาษเซ้าอิสเอเซีย

SOUTH EAST ASIA PAPER FACTORY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005779
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/11/2502 พ.ศ. (64 ปี 5 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
11/11/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 9,450,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 692 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 17020 การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูกและการผลิตกล่องจากกระดาษและกระดาษแข็ง