ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮอร์แมน คอนสตรัคชั่น

HERMAN CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮอร์แมน คอนสตรัคชั่น (ID: 0103502005761) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 11/11/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 19 ซอยอรรถการประสิทธิ์ ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย มีทุนจดทะเบียน 800,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502005761
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
11/11/2502 พ.ศ.
(64 ปี 8 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
11/11/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
800,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง