ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต้ชุนจั่ง

TAI SHUN CHANG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005710
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/11/2502 พ.ศ. (64 ปี 5 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
6/11/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 839/1 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46692 การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร