ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพพิทักษ์

THEPPITAKSA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005647
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/11/2502 พ.ศ. (64 ปี 5 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
3/11/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 580-582 ถนนอิศรานุภาพ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น