ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสตนดาร์ด ฟาร์มาซี

STANDARD PHARMACY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005612
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/11/2502 พ.ศ. (64 ปี 6 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
2/11/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 27/2 ถนนหลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์