ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดฟ้าจีวเว็ลรี่

YODFAH JEWELRY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005591
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/10/2502 พ.ศ. (64 ปี 7 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
30/10/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1187,1189 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ