ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียมประเสริฐ

THIEM PRASERT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005582
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/10/2502 พ.ศ. (64 ปี 7 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
29/10/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 750,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 91/3 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น