ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอตาก้าอิมปอร์ตเอ็กสปอร์ต (ไทย)

OHTAKA TRADING (THAILAND) LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005558
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/10/2502 พ.ศ. (64 ปี 5 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
29/10/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 21/2 ซอยศาลาแดง 1 ถนนก๊อกเช่ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46317 การขายส่งน้ำตาลช็อกโกแลตและลูกกวาด